Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17510:2020

Medicintekniska produkter - Respirationsbehandling av sömnapné - Masker och tillbehör (ISO 17510:2015)

Status: Gällande

Som en följd av coronautbrottet tillgängliggör vi nu kostnadsfritt ett antal europeiska och globala standarder som företag och organisationer kan använda i samband med bekämpningen av covid-19-pandemin.

Denna standard är därmed tillgänglig kostnadsfritt under en begränsad period via SIS Abonnemang, läs mer och få tillgång till standarden här >>

Preliminärt kommer abonnemanget att erbjudas med kostnadsfri tillgänglighet till 31/3 2021. Därefter kommer samtliga standarder vara tillgängliga som vanligt för köp på sis.se.

Omfattning
ISO 17510:2015 applies to masks and their accessories used to connect a sleep apnoea breathing therapy equipment to the patient. It specifies requirements for masks and accessories, including any connecting element, that are required to connect the patient-connection port of sleep apnoea breathing therapy equipment to a patient for the application of sleep apnoea breathing therapy (e.g. nasal masks, exhaust ports and headgear).

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anestesi- och respiratorutrustning, SIS/TK 329

Internationell titel: Medical devices - Sleep apnoea breathing therapy - Masks and application accessories (ISO 17510:2015)

Artikelnummer: STD-80020358

Utgåva: 4

Fastställd: 2020-02-25

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 17510-2:2009