Standard Svensk standard · SS 8760000:2013

Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada - Krav på utbildning

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. I standarden beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt prov och certifiering av vårdhundsförare och vårdhund.

Ämnesområden

Medicin allmänt Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tjänstehundar, SIS/TK 551

Internationell titel: Care dog teams within home care for elderly, dementia care and rehabilitation for adults after acquired brain injury - Requirements for training

Artikelnummer: STD-98236

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-05

Antal sidor: 40