Standard Svensk standard · SS 8760000:2013

Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada - Krav på utbildning

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. I standarden beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt prov och certifiering av vårdhundsförare och vårdhund.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tjänstehundar, SIS/TK 551

Internationell titel: Care dog teams within home care for elderly, dementia care and rehabilitation for adults after acquired brain injury - Requirements for training

Artikelnummer: STD-98236

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-05

Antal sidor: 40