Standard Swedish standard · SS 8760000:2013

Care dog teams within home care for elderly, dementia care and rehabilitation for adults after acquired brain injury - Requirements for training

Status: Valid

Scope
Denna standard anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. I standarden beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt prov och certifiering av vårdhundsförare och vårdhund.

Subjects

General (11.020) Other standards related to aids for disabled and handicapped people (11.180.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title: Care dog teams within home care for elderly, dementia care and rehabilitation for adults after acquired brain injury - Requirements for training

Article no: STD-98236

Edition: 1

Approved: 6/5/2013

No of pages: 40