Standard Swedish standard · SS 8760000:2013

Care dog teams within home care for elderly, dementia care and rehabilitation for adults after acquired brain injury - Requirements for training

Status: Valid

Scope
Denna standard anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. I standarden beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt prov och certifiering av vårdhundsförare och vårdhund.

Subjects

General Other standards related to aids for disabled and handicapped people


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title: Care dog teams within home care for elderly, dementia care and rehabilitation for adults after acquired brain injury - Requirements for training

Article no: STD-98236

Edition: 1

Approved: 6/5/2013

No of pages: 40