Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11140-3:2009

Sterilisering av medicintekniska produkter - Kemiska indikatorer - Del 3: Klass 2-indikatorsystem för Bowie and Dick ångpenetrationstest (ISO 11140-3:2007, inklusive Cor 1:2007)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 11140 specifies the requirements for chemical indicators to be used in the steam penetration test for steam sterilizers for wrapped goods, e.g. instruments and porous materials. The indicator for this purpose is a Class 2 indicator as described in ISO 11140-1. Indicators complying with this part of ISO 11140 are intended for use in combination with the standard test pack as described in EN 285. This part of ISO 11140 does not consider the performance of the standard test pack, but does specify the performance of the indicator systems.

Ämnesområden

Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69757

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-05-18

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 11140-3:2007