Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11137-3:2017

Sterilisering av sjukvårdsprodukter - Strålning - Del 3: Riktlinjer för dosimetriska aspekter av utveckling, validering och rutinkontroll (ISO 11137-3:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11137-3:2017 gives guidance on meeting the requirements in ISO 11137-1 and ISO 11137-2 and in ISO/TS 13004 relating to dosimetry and its use in development, validation and routine control of a radiation sterilization process.

Ämnesområden

Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Sterilization of health care products - Radiation - Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control (ISO 11137-3:2017)

Artikelnummer: STD-8027938

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-08-14

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 11137-3:2006