Standard Svensk standard · SS-EN 868-5:2019

Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 5: Förseglingsbara påsar och rullar av porösa material och plastfilm - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies test methods and values for sealable pouches and reels manufactured from porous materials complying with either EN 868 part 2, 3, 6, 7, 9 or 10 and plastic film complying with Clause 4. These sealable pouches and reels are used as sterile barrier systems and/or packaging systems that are intended to maintain sterility of terminally sterilized medical devices to the point of use. Other than the general requirements as specified in EN ISO 11607 1 and EN ISO 11607 2 this part of EN 868 specifies materials, test methods and values that are specific to the products covered by this document. The materials specified in this part of EN 868 are intended for single use only.

Ämnesområden

Sterilisering vid förpackning (11.080.30) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80009249

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-01-07

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 868-5:2009