Standard Svensk standard · SS-EN 868-4:2017

Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 4: Papperspåsar - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies test methods and values for paper bags manufactured from paper specified in EN 868-3, used as sterile barrier systems and/or packaging systems that are intended to maintain sterility of terminally sterilized medical devices to the point of use.
Other than the general requirements as specified in EN ISO 11607-1 and EN ISO 11607-2 this part of EN 868 specifies materials, test methods and values that are specific to the products covered by this European Standard.
The materials specified in this part of EN 868 are intended for single use only.

Ämnesområden

Sterilisering vid förpackning (11.080.30) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8025052

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-02-13

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 868-4:2009