Standard Svensk standard · SS-EN 13440

Förpackningar - Återvinningsgrad - Definition och beräkningsmetod

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard establishes a methodology for the calculation of the rate of recycling of packaging and packaging material. NOTE The packaging supply chain also uses other ratios in the management of their operations. The flow diagrams used in the methodology set out in this European Standard can be used in the evaluation of such other ratios and examples are given.

Ämnesområden

Återvinning (13.030.50) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34175

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-06

Antal sidor: 12