Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 46:2014

Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 46:2014

Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska rapport ger rekommendationer på hur standarderna för rengöring-, desinfektion- och steriliseringsprocesser kan användas för att medicintekniska produkter inom vård och omsorg uppnår ställda krav enligt gällande direktiv (MDD). Rekommendationerna anger en praktisk nivå för vård och omsorg baserad på verksamhet och behov.Denna tekniska rapport omfattar utvärdering vid installation (validering), den årliga processkontrollen och kontroll efter större reparationer (upprepad processkontroll) samt den regelbundna rutinkontrollen. Den omfattar även rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter i spol- och diskdesinfektorer. Den baserar sig på författningar om medicintekniska produkter, svensk standard, samt standarder under framtagning inom CEN och ISO. Den kan tjäna som underlag för de kvalitetssystem som måste tas fram för all sterilteknisk verksamhet i hälso-, sjuk- och tandvård.Denna tekniska rapport riktar sig i första hand till dem inom hälso-, sjuk-, och tandvård samt kommunal vård och omsorg som ansvarar för rengörings-, desinfektions- och steriliseringsprocesser. Den riktar sig även till de mikrobiologiska laboratorier som tar hand om och odlar ut biologiska indikatorer (sporprover) vilka utgör en del av kontrollsystemet. Den kan vidare användas i samband med undervisning av personal vid sterilteknisk avdelning/sterilcentral, operations-sjuksköterskor, medicintekniker osv. Denna tekniska rapport är inte avsedd att användas vid upphandling.

Ämnesområden

Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01) Utrustning för sterilisering (11.080.10) Sterilisering vid förpackning (11.080.30) Övrigt (11.080.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 46:2014

Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg

Artikelnummer: STD-101460

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-21

Antal sidor: 92