Standard Technical reports · SIS-TR 46:2014

-

Status: Valid

Scope
Denna tekniska rapport ger rekommendationer på hur standarderna för rengöring-, desinfektion- och steriliseringsprocesser kan användas för att medicintekniska produkter inom vård och omsorg uppnår ställda krav enligt gällande direktiv (MDD).

Rekommendationerna anger en praktisk nivå för vård och omsorg baserad på verksamhet och behov.

Denna tekniska rapport omfattar utvärdering vid installation (validering), den årliga processkontrollen och kontroll efter större reparationer (upprepad processkontroll) samt den regelbundna rutinkontrollen. Den omfattar även rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter i spol- och diskdesinfektorer. Den baserar sig på författningar om medicintekniska produkter, svensk standard, samt standarder under framtagning inom CEN och ISO. Den kan tjäna som underlag för de kvalitetssystem som måste tas fram för all sterilteknisk verksamhet i hälso-, sjuk- och tandvård.

Denna tekniska rapport riktar sig i första hand till dem inom hälso-, sjuk-, och tandvård samt kommunal vård och omsorg som ansvarar för rengörings-, desinfektions- och steriliseringsprocesser. Den riktar sig även till de mikrobiologiska laboratorier som tar hand om och odlar ut biologiska indikatorer (sporprover) vilka utgör en del av kontrollsystemet. Den kan vidare användas i samband med undervisning av personal vid sterilteknisk avdelning/sterilcentral, operations-sjuksköterskor, medicintekniker osv.

Denna tekniska rapport är inte avsedd att användas vid upphandling.

Subjects

Sterilization and disinfection in general (11.080.01) Sterilizing equipment (11.080.10) Sterilized packaging (11.080.30) Other (11.080.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-101460

Edition: 1

Approved: 3/21/2014

No of pages: 92