Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11139:2018

Sterilisering av medicintekniska produkter - Terminologi - Termer som används i standarder för sterilisering samt tillhörande utrustning och processer (ISO 11139:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines terms in the field of the sterilization of health care products including related equipment and processes.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (01.040.11) Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Sterilization of health care products - Vocabulary - Terms used in sterilization and related equipment and process standards (ISO 11139:2018)

Artikelnummer: STD-80006752

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-18

Antal sidor: 64