Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13408-3:2011

Aseptisk behandling av medicintekniska produkter - Del 3: Frystorkning (ISO 13408-3:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 13408 specifies requirements for, and offers guidance on, equipment, processes, programmes and procedures for the control and validation of lyophilization as an aseptic process. It does not address the physical/chemical objectives of a lyophilization process.

Ämnesområden

Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01) Farmakopéprodukter allmänt (11.120.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80777

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-12

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13824:2005