Standard Svensk standard · SS-EN 868-9:2019

Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 9: Nonwoven-material av polyolefiner utan beläggning - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies test methods and values for uncoated nonwoven materials of polyolefines used for sterile barrier systems and/or packaging systems that are intended to maintain sterility of terminally sterilized medical devices to the point of use. Other than the general requirements as specified in EN ISO 11607 1 and EN ISO 11607 2 this part of EN 868 specifies materials, test methods and values that are specific to the products covered by this European Standard. The materials specified in this part of EN 868 are intended for single use only.

Ämnesområden

Sterilisering vid förpackning Förpackningsmaterial och tillbehör


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80009251

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-01-07

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 868-9:2009