Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11334-1:2007

Gånghjälpmedel som hanteras med en arm - Krav och provningsmetoder - Del 1: Armbågskryckor (ISO 11334-1:2007)

Status: Gällande

Ämnesområden

Hjälpmedel vid förflyttning (11.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gånghjälpmedel, SIS/TK 344/AG 05

Internationell titel: Assistive products for walking manipulated by one arm - Requirements and test methods - Part 1: Elbow crutches (ISO 11334-1:2007)

Artikelnummer: STD-59998

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-02-22

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN ISO 11334-1