Standardutveckling · SIS/TK 001

SIS/SEK ATEX

Ett harmoniseringsarbete pågår i Europa, för att få gemensamma standarder till hjälp för att förebygga explosioner i teknisk utrustning. Arbetet är i Europa mandaterat under ATEX-produktdirektiv 1994/9/EG. Grundläggande krav på zonklassning, arbete och användning av utrustningar för att undvika explosion styrs av ATEX användardirektiv 1999/92/EG.

Explosiv atmosfär kan finnas i många olika miljöer där brännbara ämnen och substanser används. Det kan vara damm, vätskor, ånga eller gas och dimma. För att undvika explosioner eller i alla fall minska konsekvenserna av en explosion behövs information och specifikationer om den brännbara substansen och utrustning som används i dessa miljöer måste vara specialdesignad för ändamålet. Det finns också speciella metoder och säkerhetssystem som kan användas för att förhindra eller minska riskerna. Syftet med standardiseringen inom SIS/TK 001 är att ställa upp krav och metoder för att uppnå bästa möjliga säkerhet mot explosioner.

SIS/TK 001 omfattar explosionsskydd av icke elektrisk utrustning för explosiv atmosfär. Den elektriska utrustningen behandlas av SEK/TK 31. Explosiva varor för civilt bruk behandlas av SIS/TK 436.

Sedan 2012 har SIS tillsammans med SEK gemensamt arbetat inom området för Explosiv atmosfär. SEK har idag huvudansvaret att arbetet bedrivs inom området. På SIS heter kommittén SIS/TK 001 ATEX och på SEK heter samma kommitté SEK/TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär.

Mer information om kommitténs arbete:

Bakgrund Läs mer
Arbetar nu med 6 standarder
EN 17348, Requirements for design and testing of vacuum cleaners and dust collectors for use in potentially explosive atmospheres
EN 17348, Krav för konstruktion och provning av dammsugare och dammbehållare avsedda för användning i explosiv atmosfär
EN 14373, Explosionsundertryckande system
EN 1127-1, Explosiv atmosfär - Förhindrande av och skydd mot explosion - Del 1: Grundläggande begrepp och metodik
EN ISO 80079-20-1, Explosiv atmosfär - Del 20-1: Ämnens egenskaper för klassificering av gas och ånga - Provningsmetoder och data (ISO/IEC/FDIS 80079-20-1:2017)
CEN/TR 16793, Guide for the selection, application and use of flame arresters
Visa fler Visa färre
Utgivet 49 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Kent Ruuth Konsult AB, Kungälv
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
CEN/TC 305, Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
CEN/TC 305/WG 1, Test methods for determining the flammability characteristics of substances (provisional title)
CEN/TC 305/WG 2, Equipment for use in potentially explosive atmospheres (provisional title)
CEN/TC 305/WG 3, Devices and systems for explosion prevention and protection (provisional title)
CEN/TC 305/WG 4, Terminology and Methodology
CEN/TC 305/WG 5, Equipment and protection systems for mining
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Explosionsskydd