Standard Svensk standard · SS-EN 1839:2017

Explosiv atmosfär - Bestämning av explosionsgränser hos gaser och ångor och bestämning av LOC värdet för brandfarliga gaser och ångor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1839:2017

Explosiv atmosfär - Bestämning av explosionsgränser hos gaser och ångor och bestämning av LOC värdet för brandfarliga gaser och ångor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies two test methods (method T and method B) to determine the explosion limits of gases, vapours and their mixtures, mixed with air. An air/inert gas mixture (volume fraction of the oxygen < 21 %) can be used as the oxidizer instead of air. In this European Standard, the term "air" includes such air/inert mixtures. This European Standard applies to gases, vapours and their mixtures at atmospheric pressure for temperatures up to 200 °C.

This European Standard specifies in addition the method for determining the LOC of mixtures consisting of flammable gas or vapour, air and inert gas at atmospheric pressure and temperatures from ambient temperature to 200 °C.
NOTE: This method was previously specified in EN 14756.

Ämnesområden

Explosionsskydd (13.230)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1839:2017

Explosiv atmosfär - Bestämning av explosionsgränser hos gaser och ångor och bestämning av LOC värdet för brandfarliga gaser och ångor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK ATEX, SIS/TK 001

Internationell titel: Determination of the explosion limits and the limiting oxygen concentration(LOC) for flammable gases and vapours

Artikelnummer: STD-8029531

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-11-14

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 1839:2012 , SS-EN 14756:2006