Standardutveckling · SIS/TK 436

Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk

Explosiva varor innefattar bland annat krut, sprängämnen, ammunition och används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten samt gruv- och anläggningsföretag. Syftet med kommitténs standardiseringsarbete är att ta fram bra standarder för civila sprängmedel som väl överensstämmer med svenska och internationella krav.

Genom Alfred Nobel har Sverige blivit en ledande nation inom sprängmedelsområdet. Produktutvecklingen på det civila området bedrivs i nära kontakt med den svenska gruvnäringen. Stora kunder kan också vara olika anläggningsverksamheter.

Kommittén för explosiva varor för civilt bruk arbetar med att påverka det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN och standarderna utformas i enlighet med de europeiska direktiv och svenska föreskrifter som finns för explosiva varor. Såväl tillverkare som användare deltar i projektet.

Standardiseringsarbetet omfattar bland annat sprängkapslar, överföringsenheter och stubiner. Standarderna tar fram gemensam terminologi och kategorisering av produkterna samt provningsmetoder, produkt- och användningskrav. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i ett 60-tal standarder. Explosiva varor för militär användning och ammunition ingår inte i kommitténs arbete.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Eftersom standarderna är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, provning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas och brukas efter samstämmiga krav. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, myndighet, inköpare och övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man tolkar dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtida standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för explosiva varor för civilt bruk. Kanske att du idag jobbar som tillverkare, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 70 standarder
ISO , Safety Requirements for Pyrotechnic of fireworks
ISO 22863-7, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 7: chlorates content by Chemical Titration Analysis
ISO 22863-8, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 8: Arsenic content by hydride generation-atomic fluorescence spectrometry
ISO 22863-11, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 11: Phosphorus content by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
ISO 22863-12, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 12: Picrates/picric acid by high performance liquid chromatography
EN 13763-8, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 8: Bestämning av hållfasthet mot vibration för stubinsprängkapsel
EN 13763-15, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 15: Bestämning av ekvivalent initierförmåga
EN 13763-23, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 23: Bestämning av signalledares stötvågshastighet
EN 13763-9, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 9: Bestämning av sprängkapslars böjhållfasthet
EN 13763-7, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 7: Bestämning av den mekaniska styrkan för sprängkapseltrådar, signalledare, kopplingar, krymp och förslutningar
EN 13763-18, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 18: Bestämning av serietändströmmen för elektriska sprängkapslar
EN 13763-16, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 16: Bestämning av fördröjningstid
EN 13763-22, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 22: Bestämning av kapacitans, isolationsmotstånd och isolationsgenomslag för sprängkapseltrådar
EN 13763-25, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 25: Bestämning av överföringsenhets och kopplingtillbehörs överföringsförmåga
EN 13763-21, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 21: Bestämning av elektriska sprängkapslars överslagsspänning
EN 13763-4, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 4: Bestämning av hållfasthet mot slitage för sprängkapseltrådar och signalledare
EN 13763-11, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 11: Bestämning av sprängkapslars och överföringsenheters hållfasthet mot skada vid fall
EN 13763-6, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 6: Bestämning av hållfasthet mot kinkskador vid låga temperaturer för sprängkapseltrådar
EN 13763-12, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 12: Bestämning av hållfasthet mot hydrostatiskt tryck
EN 13763-24, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 24: Bestämning av signalledares ledningsförmåga
EN 13763-5, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 5: Bestämning av hållfasthet mot skärskador för sprängkapseltrådar och signalledare
EN 13763-1, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 1: Fordringar
EN 13763-2, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet
EN 13763-3, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 3: Bestämning av slagkänslighet
EN 13763-13, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 13: Bestämning av elektriska sprängkapslars känslighet mot elektrostatiska urladdningar
EN 13763-17, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 17: Bestämning av elektriska sprängkapslars tändström
EN 13763-19, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 19: Bestämning av tändimpuls för elektriska sprängkapslar
EN 13763-20, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 20: Bestämning av elektriska sprängkapslars resistans
EN 13630-10, Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 10: Bestämning av detonerade stubins initierförmåga
pWI for new CEN/TS for On-site mixtures , Adoption of a pWI for a new CEN Technical Specification for the Assessment of on-site mixed explosives and associated manufacturing units
EN 13631-2, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet för explosiva varor
EN 13631-5, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 5: Bestämning av vattenkänslighet
EN 13631-6, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 6: Bestämning av känslighet för hydrostatiskt tryck
EN 13631-14, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 14: Bestämning av detonationshastighet
EN 13630-4, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 4: Bestämning av detonerande stubins slagkänslighet
EN 13630-8, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 8: Bestämning av vattenkänslighet
EN 13630-3, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 3: Bestämning av friktionskänslighet för detonerande stubins kärna
EN 13630-9, Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 9: Bestämning av överföring av detonation från detonerande stubin till annan detonerande stubin
EN 13630-7, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 7: Bestämning av detonerande stubins initierbarhet
EN 13630-5, Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 5: Bestämning av hållfasthet mot slitage
EN 13630-6, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 6: Bestämning av detonerande stubins draghållfasthet
EN 13630-2, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet
EN 13630-12, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 12: Bestämning av säkerhetsstubins brinnhastighet
EN 13630-1, Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 1: Fordringar
EN 13630-11, Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 11: Bestämning av detonerande stubins detonationshastighet
EN 13631-11, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 11: Bestämning av detonationsöverföring
EN 13631-3, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 3: Bestämning av friktionskänslighet för explosiva varor
EN 13631-4, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 4: Bestämning av slagkänslighet för explosiva varor
EN 13631-7, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 7: Bestämning av säkerhet och tillförlitlighet vid extrema temperaturer
EN 13631-10, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 10: Metod för verifiering av initierbarhet
EN 13631-13, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 13: Bestämning av densitet
EN 13857-1, Explosiva varor för civilt bruk - Del 1: Terminologi
EN 13938-1, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 1: Fordringar
EN 13938-2, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 2: Bestämning av känslighet för statisk urladdning
EN 13938-3, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 3: Bestämning av övergång från deflagration till detonation
EN 13938-4, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 4: Bestämning av brinnhastighet vid normala förhållanden
EN 13938-5, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 5: Bestämning av håligheter och sprickor
EN 13938-7, Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 7: Bestämning av svartkruts egenskaper
EN 13631-1, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 1: Fordringar
EN 13763-27, Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 27: Definitioner, metoder och fordringar för elektroniska tändsystem
ISO 16605-1, Theatrical Pyrotechnic Articles — Part 1: Terminology
ISO 16605-2, Theatrical Pyrotechnic Articles — Part 2: Categorization
ISO 16605-3, Theatrical Pyrotechnic Articles — Part 3: Requirements
ISO 16605-4, Theatrical Pyrotechnic Articles — Part 4: Minimum labelling and user instructions
ISO 16605-5, Theatrical Pyrotechnic Articles — Part 5: Test Methods
ISO 22863-13, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 13: Identification methods for reactive metals in repot and/or burst charge.
ISO 22863-14, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 14: Qualitative identification of perchlorates.
ISO 22863-15, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 15: Qualitative identification of nitrates
ISO 22863-16, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 16: Procedures for identification of report or burst charge
ISO 18567, Stage Fireworks Displays
Visa fler Visa färre
Utgivet 89 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
EURENCO Bofors AB, Karlskoga
KCEM AB, Östersund
LKAB Kimit AB, Kiruna
Mobility Sweden Association AB, Stockholm
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Karlstad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Orica Sweden AB, Nora
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 264, Fireworks
ISO/TC 264/WG 4, Test methods
ISO/TC 264/WG 5, Fireworks display
CEN/TC 212, Pyrotechnic articles
CEN/TC 212/WG 1, Fireworks, category 1 -3
CEN/TC 212/WG 2, Fireworks, category 4
CEN/TC 212/WG 3, Theatrical pyrotechnic articles, category T1 and T2
CEN/TC 212/WG 4, Pyrotechnic articles for vehicles
CEN/TC 212/WG 5, Other pyrotechnic articles, category P1 and P2
CEN/TC 321, Explosives for civil uses
CEN/TC 321/WG 4, Detonators and relays
CEN/TC 321/WG 6, Explosives and propellants
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Nilla Persson
Projektledare
nilla.persson@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se