Standardutveckling · SIS/TK 436

Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk

Explosiva varor innefattar bland annat krut, sprängämnen, ammunition och används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten samt gruv- och anläggningsföretag. Syftet med kommitténs standardiseringsarbete är att ta fram bra standarder för civila sprängmedel som väl överensstämmer med svenska och internationella krav.

Genom Alfred Nobel har Sverige blivit en ledande nation inom sprängmedelsområdet. Produktutvecklingen på det civila området bedrivs i nära kontakt med den svenska gruvnäringen. Stora kunder kan också vara olika anläggningsverksamheter.

Kommittén för explosiva varor för civilt bruk arbetar med att påverka det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN och standarderna utformas i enlighet med de europeiska direktiv och svenska föreskrifter som finns för explosiva varor. Såväl tillverkare som användare deltar i projektet.

Standardiseringsarbetet omfattar bland annat sprängkapslar, överföringsenheter och stubiner. Standarderna tar fram gemensam terminologi och kategorisering av produkterna samt provningsmetoder, produkt- och användningskrav. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i ett 60-tal standarder. Explosiva varor för militär användning och ammunition ingår inte i kommitténs arbete.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Eftersom standarderna är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, provning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas och brukas efter samstämmiga krav. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, myndighet, inköpare och övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man tolkar dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtida standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för explosiva varor för civilt bruk. Kanske att du idag jobbar som tillverkare, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 31 standarder
ISO , Safety Requirements for Pyrotechnic of fireworks
ISO 21583, Evenemangfyrverkerier - Allmän vägledning
EN 16256-1, Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 1: Terminologi
EN 16256-2, Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 2: Kategorier för pyrotekniska produkter för teaterbruk
EN 16256-3, Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 3: Krav för konstruktion och prestanda
EN 16256-4, Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 4:Märkningskrav och användarinstruktioner
EN 16256-5, Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska produkter för teaterbruk - Del 5: Provningsmetoder
EN 15947-1:2018, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 1: Terminologi
EN 15947-2, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 2: Kategorier och typer av fyrverkerier
EN 15947-3:2018, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 3: Lägsta krav på märkning
EN 15947-4:2018, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 4: Provningsmetoder
EN 15947-5:2018, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 5: Krav för konstruktion och prestanda
ISO 22863-4, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 4: Analysis of lead and lead compounds by X-ray Fluorescence spectrometry (XRF)
ISO 22863-5, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 5: Analysis of lead and lead compounds by Inductively Coupled Plasma spectrometry (ICP)
ISO 22863-6, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 6: Zirconium with a particle size of less than 40 µm by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry(ICP-OES)
ISO 22863-7, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 7: chlorates content by Chemical Titration Analysis
ISO 22863-8, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 8: Arsenic content by hydride generation-atomic fluorescence spectrometry
ISO 22863-9, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 9: Mercury content by hydride generation atomic fluorescence spectrometry
ISO 22863-10, Fireworks - Test methods for determination of specific chemical substances - Part 10: Nitrogen content in nitrocellulose by Iron(II) sulfate titration
EN 16263-1, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 1: Terminologi
EN 16263-2, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 2: Krav
EN 16263-3, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 3: Kategorier och typer
EN 16263-4, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 4: Testmetoder
EN 16263-5, Pyrotekniska artiklar - Övriga pyrotekniska artiklar - Del 5: Lägsta krav på märkning och bruksanvisning
EN 16265, Pyrotekniska artiklar - Andra pyrotekniska artiklar - Tändningsanordningar
EN 16261-1, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 1: Terminologi
EN 16261-2, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 2: Krav
EN 16261-3, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 3: Provningsmetoder
EN 16261-4, Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier, kategori 4 - Del 4: Märkningskrav och slutanvändardokumentation
ISO 22863-11, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 11: Phosphorus content by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry
ISO 22863-12, Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 12: Picrates/picric acid by high performance liquid chromatography
Visa fler Visa färre
Utgivet 58 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Bil Sweden Adm AB, Stockholm
EURENCO Bofors AB, Karlskoga
KCEM AB, Östersund
LKAB Kimit AB, Kiruna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Karlstad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Orica Sweden AB, Nora
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 264, Fireworks
ISO/TC 264/WG 4, Test methods
ISO/TC 264/WG 5, Fireworks display
CEN/TC 212, Fireworks
CEN/TC 212/WG 1, Fireworks, category 1 -3
CEN/TC 212/WG 2, Fireworks, category 4
CEN/TC 212/WG 3, Theatrical pyrotechnic articles, category T1 and T2
CEN/TC 212/WG 4, Pyrotechnic articles for vehicles
CEN/TC 212/WG 5, Other pyrotechnic articles, category P1 and P2
CEN/TC 321, Explosives for civil uses
CEN/TC 321/WG 4, Detonators and relays
CEN/TC 321/WG 6, Explosives and propellants
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Almqvist
Projektledare
08-55552295
annika.almqvist@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se

Relaterat