Standard Svensk standard · SS-EN 13763-12

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 12: Bestämning av hållfasthet mot hydrostatiskt tryck

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the methods for the determination of resistance to hydrostatic pressure of electric and non-electric detonators, surface connectors and relays. Some detonating cord relays, stated by the manufacturer to be used in dry conditions, are excluded.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 12: Determination of resistance to hydrostatic pressure

Artikelnummer: STD-34931

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 10