Standard Svensk standard · SS-EN 13630-4

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 4: Bestämning av detonerande stubins slagkänslighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-4

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 4: Bestämning av detonerande stubins slagkänslighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the sensitiveness to impact of flexible, plastics-coated detonating cords and flexible fibrous-overbraided detonating cords for civil uses, when subjected to an impact energy of 10 J.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-4

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 4: Bestämning av detonerande stubins slagkänslighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 4: Determination of sensitiveness to impact of detonating cords

Artikelnummer: STD-32983

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 12