Standard Svensk standard · SS-EN 13631-1:2005

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 1: Fordringar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for high explosives for civil uses when subjected to test methods defined in the standards referred herein.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 1: Requirements

Artikelnummer: STD-39858

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-05-20

Antal sidor: 9