Standard Svensk standard · SS-EN 13763-6

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 6: Bestämning av hållfasthet mot kinkskador vid låga temperaturer för sprängkapseltrådar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the resistance to cracking at low temperatures of leading wire insulation of detonators. This method is only applicable to electric detonators with plastic covered leading wires.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 6: Determination of resistance to cracking in low temperatures of leading wires

Artikelnummer: STD-34926

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 10