Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14451-7:2013

Pyrotekniska artiklar - Pyrotekniska artiklar för fordon - Del 7: Krav och kategorisering av bältesförsträckare (ISO 14451-7:2013)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 14451-7:2013 specifies the types and order of tests to be applied to the seatbelt pretensioners and sets out the associated acceptance criteria and means of categorization.
ISO 14451-7:2013 applies to type tests.
ISO 14451-7:2013 is not applicable to articles containing military explosives or commercial blasting agents except for black powder or flash composition.

Ämnesområden

Säkerhetssystem i bil (43.040.80) Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik, SIS/TK 443

Internationell titel: Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 7: Requirements and categorization for seatbelt pretensioners (ISO 14451-7:2013)

Artikelnummer: STD-89569

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-28

Antal sidor: 20