Standard Svensk standard · SS-EN 13630-3

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 3: Bestämning av friktionskänslighet för detonerande stubins kärna

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-3

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 3: Bestämning av friktionskänslighet för detonerande stubins kärna
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the sensitiveness to friction of the core of flexible plastics-coated detonating cords, and flexible fibrous-overbraided detonating cords for civil uses.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-3

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 3: Bestämning av friktionskänslighet för detonerande stubins kärna
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 3: Determination of sensitiveness to friction of the core of detonating cords

Artikelnummer: STD-32982

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 8