Standard Svensk standard · SS-EN 13630-10:2005

Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 10: Bestämning av detonerade stubins initierförmåga

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-10:2005

Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 10: Bestämning av detonerade stubins initierförmåga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the initiating capability of flexible plastic-coated detonating cords and flexible fibrous-overbraided detonating cords, for civil use. It applies only to those detonating cords, having a maximum grammage of 40 g/m, that are used to initiate another detonating cord or a high explosive.
NOTE The limitations of this method are described in Annex B.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-10:2005

Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 10: Bestämning av detonerade stubins initierförmåga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 10: Determination of initiating capability of detonating cords

Artikelnummer: STD-39904

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-09

Antal sidor: 10