Standard Svensk standard · SS-EN 13763-1:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 1: Fordringar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for detonators, surface connectors, shock tube and detonating cord relays for civil uses. This European Standard does not cover electronic initiation systems (see CEN/TS 13763-27) nor the devices and accessories for reliable and safe function of detonators and relays (see prEN 13763-26).

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 1: Requirements

Artikelnummer: STD-35952

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-04-16

Antal sidor: 28