Standard Svensk standard · SS-EN 13763-21:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 21: Bestämning av elektriska sprängkapslars överslagsspänning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the flash-over voltage of electric detonators.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 21: Determination of flash-over voltage of electric detonators

Artikelnummer: STD-35264

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-23

Antal sidor: 10