Standard Svensk standard · SS-EN 13631-16:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 16: Metod för mätning av toxiska gaser

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for determination of the quantity of nitrogen oxides and carbon oxides produced by the detonation of explosives for use in underground works.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 16: Detection and measurement of toxic gases

Artikelnummer: STD-37138

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-08-27

Antal sidor: 8