Standard Svensk standard · SS-EN 13938-3

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 3: Bestämning av övergång från deflagration till detonation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13938-3

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 3: Bestämning av övergång från deflagration till detonation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method to determine the tendency of a propellant to undergo transition from deflagration to detonation. It applies to propellants of a grain size up to 8 mm. This method does not apply to black powder.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13938-3

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 3: Bestämning av övergång från deflagration till detonation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 3: Determination of deflagration to detonation transition

Artikelnummer: STD-33834

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-21

Antal sidor: 10