Standard Svensk standard · SS-EN 13630-1:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 1: Fordringar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for detonating cords and safety fuses for civil uses, when subjected to the test methods defined in the standards referred to in clause 2.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 1: Requirements

Artikelnummer: STD-35258

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-23

Antal sidor: 8