Standard Svensk standard · SS-EN 13763-11

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 11: Bestämning av sprängkapslars och överföringsenheters hållfasthet mot skada vid fall

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13763-11

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 11: Bestämning av sprängkapslars och överföringsenheters hållfasthet mot skada vid fall
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies methods for checking that a detonator, relay or surface connector will not explode when accidentally dropped onto a hard surface.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13763-11

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 11: Bestämning av sprängkapslars och överföringsenheters hållfasthet mot skada vid fall
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 11: Determination of resistance to damage by dropping of detonators and relays

Artikelnummer: STD-34930

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 10