Standard Svensk standard · SS-EN 13631-5

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 5: Bestämning av vattenkänslighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13631-5

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 5: Bestämning av vattenkänslighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the resistance to water of cartridged or bulk high explosives for civil uses, which are designed to be used for blasting operations in wet conditions.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13631-5

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 5: Bestämning av vattenkänslighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 5: Determination of resistance to water

Artikelnummer: STD-32991

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 11