Standard Svensk standard · SS-EN 13631-5

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 5: Bestämning av vattenkänslighet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the resistance to water of cartridged or bulk high explosives for civil uses, which are designed to be used for blasting operations in wet conditions.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 5: Determination of resistance to water

Artikelnummer: STD-32991

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 11