Standard Svensk standard · SS-EN 13763-23

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 23: Bestämning av signalledares stötvågshastighet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the shock-wave velocity of shock tubes for use with non-electric detonators.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 23: Determination of the shock-wave velocity of shock tube

Artikelnummer: STD-32995

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 9