Standard Svensk standard · SS-EN 13631-12:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 12: Specificering av boosters med olika initierförmåga

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a series of boosters for testing purposes.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 12: Specifications of boosters with different initiating capability

Artikelnummer: STD-37974

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-19

Antal sidor: 6