Standard Svensk standard · SS-EN 13630-9:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Stubiner - Del 9: Bestämning av överföring av detonation från detonerande stubin till annan detonerande stubin

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method of verifying whether a flexible plastic-coated detonating cord or a flexible fibrous-overbraided detonating cord, for civil use, can be initiated by a flexible plastic-coated detonating cord or a flexible fibrous-overbraided detonating cord. NOTE The initiating capability of a donor cord is defined by the equivalent initiating capability as described in prEN 13630-10.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 9: Determination of transmission of detonation from detonating cord to detonating cord

Artikelnummer: STD-36288

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-05-28

Antal sidor: 9