Standard Svensk standard · SS-EN 13631-11

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 11: Bestämning av detonationsöverföring

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13631-11

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 11: Bestämning av detonationsöverföring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the ability of cartridged explosives to transmit detonation.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13631-11

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 11: Bestämning av detonationsöverföring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 11: Determination of transmission of detonation

Artikelnummer: STD-34923

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 12