Standard Svensk standard · SS-EN 13938-2:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 2: Bestämning av känslighet för statisk urladdning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13938-2:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 2: Bestämning av känslighet för statisk urladdning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of resistance to electrostatic energy for propellants containing a mass fraction of at least 5 % of particles which pass through a 1 mm sieve. This method does not apply to black powder.
NOTE: If the mass fraction of particles smaller than 1 mm size is less than 5 % the propellant is considered to be insensitive to electrostatic energy and this test is not performed.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13938-2:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 2: Bestämning av känslighet för statisk urladdning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 2: Determination of resistance to electrostatic energy

Artikelnummer: STD-37976

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-19

Antal sidor: 16