Standard Svensk standard · SS-EN 13763-8

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 8: Bestämning av hållfasthet mot vibration för stubinsprängkapsel

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for assessing the ability of the explosive content of plain detonators to withstand the vibration likely to be experienced in normal use and handling.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 8: Determination of resistance to vibration of plain detonators

Artikelnummer: STD-34928

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 11