Standard Svensk standard · SS-EN 13857-1

Explosiva varor för civilt bruk - Del 1: Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the key technical terms used in the European Standards developed in the field of explosives for civil uses.

Ämnesområden

Kemiteknik (01.040.71) Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Part 1: Terminology

Artikelnummer: STD-34368

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-07-11

Antal sidor: 10