Standard Svensk standard · SS-EN 13763-22:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 22: Bestämning av kapacitans, isolationsmotstånd och isolationsgenomslag för sprängkapseltrådar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods for the determination of the capacitance, insulation resistance and insulation breakdown of leading wires of electric detonators.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 22: Determination of capacitance, insulation resistance and insulation breakdown of leading wires

Artikelnummer: STD-35265

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-23

Antal sidor: 11