Standard Svensk standard · SS-EN 13763-16:2004

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 16: Bestämning av fördröjningstid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the delay time accuracy of detonators and surface connectors with pyrotechnic delay elements. It does not apply to those with an electronic time delay.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 16: Determination of delay accuracy

Artikelnummer: STD-35260

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-23

Antal sidor: 20