Standard Svensk standard · SS-EN 13630-12

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 12: Bestämning av säkerhetsstubins brinnhastighet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods for determining the burning duration of safety fuses.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 12: Determination of burning duration of safety fuses

Artikelnummer: STD-32988

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 9