Standard Svensk standard · SS-EN 13763-2

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the thermal stability of electric detonators, non-electric detonators, surface connectors, detonating cord relays and shock tubes for use with non–electric detonators.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 2: Determination of thermal stability

Artikelnummer: STD-32993

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 8