Standard Svensk standard · SS-EN 13630-7

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 7: Bestämning av detonerande stubins initierbarhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-7

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 7: Bestämning av detonerande stubins initierbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies a method for determining the reliability of initiation of flexible plastics-coated detonating cords and flexible fibrous-overbraided detonating cords for civil uses, by a detonator of defined initiating capability.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-7

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 7: Bestämning av detonerande stubins initierbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 7: Determination of reliability of initiation of detonating cords

Artikelnummer: STD-32985

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 9