Standard Svensk standard · SS-EN 13763-4

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 4: Bestämning av hållfasthet mot slitage för sprängkapseltrådar och signalledare

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the resistance to abrasion of plastics used as insulating material for leading wires of electric detonators, or used as base material for the tubing of shock tube non-electric detonators.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 4: Determination of resistance to abrasion of leading wires and shock tubes

Artikelnummer: STD-34924

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 17