Standard Svensk standard · SS-EN 13630-2

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-2

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the thermal stability of detonating cords and safety fuses for civil uses by subjecting them to an elevated temperature.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13630-2

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 2: Determination of thermal stability of detonating cords and safety fuses

Artikelnummer: STD-32981

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 8