Standard Svensk standard · SS-EN 13630-2

Explosiva varor för civilt bruk - Detonerande stubin och krutstubin - Del 2: Bestämning av termisk stabilitet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the thermal stability of detonating cords and safety fuses for civil uses by subjecting them to an elevated temperature.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 2: Determination of thermal stability of detonating cords and safety fuses

Artikelnummer: STD-32981

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 8