Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 13763-27:2018

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 27: Definitioner, metoder och fordringar för elektroniska tändsystem

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification specifies a risk analysis, evaluation and testing procedure to be used to investigate the safety and reliability of electronic initiation systems by identifying hazards and estimating the risks associated with the system. The Technical Specification also stipulates levels of acceptability for electronic initiation systems.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 27: Definitions, methods and requirements for electronic initiation systems

Artikelnummer: STD-80006916

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-25

Antal sidor: 60