Standard Svensk standard · SS-EN 13631-14

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 14: Bestämning av detonationshastighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13631-14

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 14: Bestämning av detonationshastighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the velocity of detonation of an explosive. The method is applicable to explosives for civil uses in cartridged or bulk form.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13631-14

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 14: Bestämning av detonationshastighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 14: Determination of velocity of detonation

Artikelnummer: STD-33953

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-11

Antal sidor: 11