Standard Svensk standard · SS-EN 13631-14

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 14: Bestämning av detonationshastighet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the velocity of detonation of an explosive. The method is applicable to explosives for civil uses in cartridged or bulk form.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 14: Determination of velocity of detonation

Artikelnummer: STD-33953

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-11

Antal sidor: 11