Standard Svensk standard · SS-EN 13938-4

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 4: Bestämning av brinnhastighet vid normala förhållanden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13938-4

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 4: Bestämning av brinnhastighet vid normala förhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of burning rate under ambient conditions for propellants and black powder.
It is applicable to propellants and black powder in their original form up to a grain size of 8 mm.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13938-4

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 4: Bestämning av brinnhastighet vid normala förhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 4: Determination of burning rate under ambient conditions

Artikelnummer: STD-35007

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-19

Antal sidor: 9