Standard Svensk standard · SS-EN 13938-4

Explosiva varor för civilt bruk - Krut och raketkrut - Del 4: Bestämning av brinnhastighet vid normala förhållanden

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of burning rate under ambient conditions for propellants and black powder. It is applicable to propellants and black powder in their original form up to a grain size of 8 mm.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 4: Determination of burning rate under ambient conditions

Artikelnummer: STD-35007

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-19

Antal sidor: 9