Standard Svensk standard · SS-EN 13763-9

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 9: Bestämning av sprängkapslars böjhållfasthet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the resistance of the detonator shell to bending. This standard does not apply to surface connectors.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 9: Determination of resistance to bending of detonators

Artikelnummer: STD-34929

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-12-05

Antal sidor: 13