Standard Svensk standard · SS-EN 13631-13

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 13: Bestämning av densitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13631-13

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 13: Bestämning av densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies methods for determining the density of high explosives for civil uses, in cartridged or bulk form.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13631-13

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 13: Bestämning av densitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 606 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 606 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 969,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 13: Determination of density

Artikelnummer: STD-33952

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-11

Antal sidor: 9