Standard Svensk standard · SS-EN 13631-13

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 13: Bestämning av densitet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods for determining the density of high explosives for civil uses, in cartridged or bulk form.

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pyroteknik och explosiva varor för civilt bruk, SIS/TK 436

Internationell titel: Explosives for civil uses - High explosives - Part 13: Determination of density

Artikelnummer: STD-33952

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-11

Antal sidor: 9